Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

 
REKISTERINPITÄJÄ
 
Bluebaum Oy
2049325-2
info@bluebaum.com
 
Katajanokankatu 4 F 26
00160 Helsinki
Finland 
 
 
REKISTERIN NIMI
 
Clean Lab asiakasrekisteri
 
REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
 
Henkilö on rekisteröitynyt Clean Lab:n asiakkaaksi, ostanut Clean Lab:sta tavaraa ja/tai osallistuu Clean Lab:n järjestämään tilaisuuteen tai yhtiökokoukseen.
 
REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
 
Rekisterin käyttötarkoitus on Clean Lab:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Clean Lab:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.
Rekisterin tietoja voidaan käyttää Clean Lab:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Clean Labsaattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Clean Lab:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.
Clean Lab:lla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Clean Lab:n asiakaspalveluun, sähköpostitse tai rekisterinhoitajalle.
 
REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
 
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tiedot käsitellyistä tilauksista
Tilausten Postin seurantatiedot
 
TIETOJEN LUOVUTUS
 
Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Clean Lab:n käytössä, paitsi Clean Lab:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Clean Lab:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Clean Lab:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.
Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.
 
REKISTERIN SUOJAUS
 
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Clean Lab:in sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Clean Lab:n salasanasuojatulla palvelimella.